www.paramotor.fi Photo: Arto Halttunen (www.paramotor.fi)

Historia ja tavoitteet

Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on rakennettu tietokantapohjainen järjestelmä tutkimustiedon tallettamiseen ja jakamiseen. Järjetelmän rakentaminen aloitettiin jo vuonna 2001 Jyväsjärvihankkeissa. EU-rahoitteinen PäijänneOTY käytti samaa tietokantaa vuosina 2004-2006. Näiden hankkeiden looginen jatkumo on Lake Päijänne LTER-alueen perustaminen.

Tavoitteemme on:

 • Luoda hyvin varusteltuja ja rahoitettuja avoimia, pysyviä tutkimusinfrastruktuureja, joiden avulla voidaan kehittää korkeatasoista tutkimusta lyhyen tähtäimen lisäksi myös pitkällä aikavälillä
 • Kehittää korkeatasoisia tutkimusyksiköitä, joilla on sekä kansallista että kansainvälistä vetovoimaa ja jotka ovat kansainvälisesti verkottuneita
 • Edistää tutkimusperustaista ympäristöosaamista ja – sivistystä sekä ympäristön kestävää hyödyntämistä

Perusperiaatteet ovat:

 • Avoimuus
 • Pysyvyys
 • Monitieteisyys
 • Voimavarojen yhdentäminen
 • Tiedon vapaa jakaminen

Päijänne on:

 • Yksi Suomen kolmesta yli 1000 km2:n järvestä
 • Suomen syvin (94 m) järvi
 • Selluloosa- ja paperiteollisuuden kuormittama, mutta toipuva järviympäristö
 • Järvi, jonka välittömässä vaikutuspiirissä asuu n. 300 000 ihmistä
 • Pääkaupunkiseudun raakavesilähde, jonka vettä juo yli miljoona ihmistä
 • Eniten tutkittu suomalainen järvi 1960-luvun lopulta alkaen