www.paramotor.fi Photo: Arto Halttunen (www.paramotor.fi)

Yhteistyökumppanit

PäijänneOTY-hanke on pohjana Päijänne LTER-sivustolle. PäijänneOTY oli Länsi-Suomen lääninhallituksen (Euroopan aluekehitysrahasto), Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunan ja useiden yritysten rahoittama EU-hanke, jossa rakennettiin avoin tutkimus- ja opetusympäristö. Taustalla on tietokanta, johon kootaan jatkuvasti uutta tietoa Jyväsjärvestä ja muista lähialueen vesistöistä.

Nykyiset yhteistyökumppanimme ovat: Suomen Ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Jyväskylän kaupunki, Helsingin yliopisto ja Pääkaupunkiseudun Vesi Oy.