www.paramotor.fi Photo: Arto Halttunen (www.paramotor.fi)

Jyväsjärven historia

Jyväsjärven tilan kehitys 1840-2000
Lyhennelmä Jorma Keräsen pro gradu-työstä, pdf-tiedosto.

Jarmo J. Meriläinen, Juhani Hynynen, Arja Palomäki, Keijo Mäntykoski and Allan Witick 2003. Environmental history of an urban lake: a palaeolimnological study of Lake Jyväsjärvi, Finland. Journal of Paleolimnology 30: 387-406.

Lista sedimentistä löydetyistä surviaissääskistä.

Lista sedimentistä löydetyistä piilevistä.