www.paramotor.fi Photo: Arto Halttunen (www.paramotor.fi)

Päijänne LTER - Lake Päijänne LTER

Päijänteen LTER-alue on osa Suomen pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkostoa, FinLTSER:ää. LTSER-verkostolla tarkoitetaan maan kattavaa korkeatasoisesti ja monipuolisesti varusteltua ekologisiin ja sosio-ekologisiin vuorovaikutuksiin keskittyneiden tutkimusasemien tai -keskittymien verkostoa. LTER-verkosto on kansainvälinen konsepti, jonka käytännön toteutus on nyt nopeasti etenemässä Euroopassa.

Suomen pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkosto kattaa maa- ja vesiekosysteemejä, murtovesiekosysteemejä, sekä maatalous- ja kaupunkiympäristöjä. Se koostuu sekä LTER- että LTSER-alueista. LTER alueilla tutkimus painottuu perinteiseen ekologiseen ja luonnontieteelliseen tutkimukseen. Laajemmissa LTSER-aluekokonaisuuksissa on mukana vahvasti yhteiskunnallinen aspekti sosio-ekonomisen tutkimuksen myötä.

Jyväsjärven mittauslautta Aino uudella paikallaan järven pääsyvänteellä! (4.7.2014, Jonna Kuha)

 

Vanha sivusto >>

 

Web kamera -kuvaa Jyväsjärveltä Jyväsjärvi nyt
Jyväsjärvi Water temperature in Lake Jyväsjärvi