www.paramotor.fi Photo: Arto Halttunen (www.paramotor.fi)

Päijänne LTER - Lake Päijänne LTER

Päijänteen LTER-alue on osa Suomen pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkostoa, FinLTSER:ää. LTSER-verkostolla tarkoitetaan maan kattavaa korkeatasoisesti ja monipuolisesti varusteltua ekologisiin ja sosio-ekologisiin vuorovaikutuksiin keskittyneiden tutkimusasemien tai -keskittymien verkostoa. LTER-verkosto on kansainvälinen konsepti, jonka käytännön toteutus on nyt nopeasti etenemässä Euroopassa.

Suomen pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkosto kattaa maa- ja vesiekosysteemejä, murtovesiekosysteemejä, sekä maatalous- ja kaupunkiympäristöjä. Se koostuu sekä LTER- että LTSER-alueista. LTER alueilla tutkimus painottuu perinteiseen ekologiseen ja luonnontieteelliseen tutkimukseen. Laajemmissa LTSER-aluekokonaisuuksissa on mukana vahvasti yhteiskunnallinen aspekti sosio-ekonomisen tutkimuksen myötä.

Jyväsjärven tutkimuslautta Aino mittaa vedenlaatua ja säätilaa järven pääsyvänteellä ympäri vuoden.

Konnevedellä tutkimuslautta Matti siirtyi talviteloille 25.10.2017.

 

Jonna Kuhan väitös "Automated water quality monitoring of humic lakes by using the optical properties of water" 12.8.2016

(Väitöskirja löytyy täältä PDF)

 

Vanha sivusto >>

 

Web kamera -kuvaa Jyväsjärveltä Jyväsjärvi nyt
Jyväsjärvi Water temperature in Lake Jyväsjärvi