www.paramotor.fi Photo: Arto Halttunen (www.paramotor.fi)

Päijänne LTER - Lake Päijänne LTER

Päijänteen LTER-alue on osa Suomen pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkostoa, FinLTSER:ää. LTSER-verkostolla tarkoitetaan maan kattavaa korkeatasoisesti ja monipuolisesti varusteltua ekologisiin ja sosio-ekologisiin vuorovaikutuksiin keskittyneiden tutkimusasemien tai -keskittymien verkostoa. LTER-verkosto on kansainvälinen konsepti, jonka käytännön toteutus on nyt nopeasti etenemässä Euroopassa. FinLTSER-verkoston toimintaa koordinoi Helsingin yliopiston INAR RI instituutti osana INAR RI Ecosystems -toimintaa.

Suomen pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkosto kattaa maa- ja vesiekosysteemejä, murtovesiekosysteemejä, sekä maatalous- ja kaupunkiympäristöjä. Se koostuu sekä LTER- että LTSER-alueista. LTER alueilla tutkimus painottuu perinteiseen ekologiseen ja luonnontieteelliseen tutkimukseen. Laajemmissa LTSER-aluekokonaisuuksissa on mukana vahvasti yhteiskunnallinen aspekti sosio-ekonomisen tutkimuksen myötä.

 

Mittauslauttojen toiminta päättyy kauteen 2020.

Suomi ja FinLTSER mukana eLTER konsortiossa, joka hyväksytty ESFRI Research Infrastructure Roadmapille 2018.

Jyväsjärven tutkimuslautta Aino mittaa vedenlaatua ja säätilaa järven pääsyvänteellä ympäri vuoden.

Konnevedellä tutkimuslautta Matti aloittaa mittaukset toukokuussa ja siirtyy talvehtimaan asemalle yleensä marraskuun alkupuolella.

Jonna Kuhan väitös "Automated water quality monitoring of humic lakes by using the optical properties of water" 12.8.2016 

( Väitöskirja löytyy täältä PDF )

Web kamera -kuvaa Jyväsjärveltä Jyväsjärvi nyt
Jyväsjärvi Water temperature in Lake Jyväsjärvi