www.paramotor.fi Photo: Arto Halttunen (www.paramotor.fi)

Jyväsjärven Aino-lautta mittaa Jyväsjärven pääsyvänteellä ympärivuotisesti.

Konneveden Matti-lautta mittaa Konneveden Näreselällä avovesikauden aikana.

 

Tutkimuslautta Aino , parametrit:

Sääasema: tuulen suunta ja nopeus, auringon säteily, UV säteily, ilmanpaine, ilman lämpötila, ilmankosteus, sadanta

Vinssijärjestelmä (profilointi): veden lämpötila, happipitoisuus, hapen kyllästysaste, klorofylli a (fluoresenssi), värillinen liuennut orgaaninen aines (cDOM, fluoresenssi), sinilevä (fykosyaniini, fluoresenssi), sähkönjohtokyky

 

Tutkimuslautta Matti , parametrit:

Sääasema: Tuulen suunta ja nopeus, ilmanpaine, ilman lämpötila, ilmankosteus, sadanta

Vinssijärjestelmä (profilointi): veden lämpötila, happipitoisuus, hapen kyllästysaste, klorofylli a (fluoresenssi), värillinen liuennut orgaaninen aines (cDOM, fluoresenssi), sinilevä (fylosyaniini, fluoresenssi), sähkönjohtokyky